ایران سرا

Mehdi Kazemi’s Weblog

يكي از پايه ستون‌های كاخ آپادانا در شوش تخريب شد

Posted by Mehdi Kazemi on 15 May, 2008

يكي از پايه‌ ستون‌هاي كاخ آپادانا در محوطه شوش توسط افرادي ناشناس تخريب شد. اين پايه ستون تنها اثر كتيبه دار باقي مانده در بود كه در اثر اين تخريب، از بين رفت. محوطه شوش وسعتي 400 هكتاري دارد و اين امر حفاظت كامل و اصولي از آن را با مشكل مواجه كرده است. كارشناسان اعتقاد دارند براي جلوگيري از آسيب‌ به اين محوطه، بايد آن را محصور كرد.

شوش_ خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ انجمن دوستداران ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شوش از تخريب پايه ستون هاي كاخ آپاداناي شوش درچند روز گذشته خبر داد.

“محمدرضا معتمدي”، كارشناس فرهنگ و زبان‌شناسي و مسئول انجمن دوستداران ميراث فرهنگي شوش در گفتگو با ميراث خبر از تخريب يكي از پايه ستون هاي كاخ آپادانا و پاك كردن كتيبه روي آن خبر داد.

نمايي از سرستون تخريب شده

به گفته وي كارشناسان ميراث فرهنگي در سال 79 براي جلوگيري از تخريب بيشتر اين اثر آن را در دل خاك مدفون كردند اما دور بودن آن از ساير آثار و وسعت 400 هكتاري محوطه و محصور نبودن اين محوطه، امكان محافظت اصولي از آن را گرفته بود.

به گفته معتمدي تخريب‌هاي جدي از سال 85 به اين اثر وارد شده بود.

وي مهمترين راهكار براي جلوگيري از اين تخريب ها را محصور كردن محوطه 400 هكتاري شوش توسط مسئولان سازمان ميراث فرهنگي استان و كشور دانست.

همچنين به گفته معمتدي بخشي از اين پايه ستون كنده و در محدوده‌اي دور از ستون افتاده بود كه توسط يكي از محافظان محوطه به كنار ستون برگردانده شد.

وي همچنين افزود:« وضعيت اين پايه ستون پيش از اين در سمينار “شوش و ميراث جهاني آن؛ چالشهاي کنوني و چشم انداز آينده” گزارش داده شده بود .»

وي همچنين تخريب گوراشكاني در محوطه شوش را در اثر سيلاب تكذيب كرد و گفت:«زماني كه خوزستان به دليل نبود بارندگي و خشكسالي تهديد مي شود چطور مي‌توان علت تخريب اين گور را باران و سيلاب دانست.»

اگرچه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان براي نگهداري اين محوطه تمام تلاش خود را به كاربسته است اما، وسعت 400 هكتاري شوش نياز به امكانات و تجهيزات بيشتري دارد.

برگرفته از: ایران پرس نیوز

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: