ایران سرا

Mehdi Kazemi’s Weblog

محكوميت قطعي شهرام جزايري به 11سال حبس، جزاي نقدي و محروميت از فعاليت بازرگاني

Posted by Mehdi Kazemi on 26 May, 2008

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

حكم قطعي شهرام جزايري عرب در شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي استان تهران صادر شد.

به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي خبر داد كه شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست قاضي ولدخاني (شعبه 69) و ميري لواساني (شعبه 70) آرا صادره از سوي شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران در خصوص اتهامات شهرام جزايري عرب را تاييد كرد.

بر اساس اين گزارش، اتهامات وارده به جزايري عبارتند از: 1- تحصيل مال از طريق نامشروع 2- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف 3- تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي به صورت متقلبانه 4- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني 5- تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده 6- خروج غيرمجاز از مرزهاي كشور.

بر اساس اين گزارش، شهرام جزايري عرب بابت اتهامات فوق به 1- يازده سال حبس تعزيري 2- رد مبلغ چهل و هشت ميليون و ششصد هزار و يكصد و هشتاد و پنج دلار آمريكا به بانك ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات 3- پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ فوق الذكر (نود و هفت ميليون و دويست هزار و سيصد و هفتاد دلار آمريكا) به صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران 4- محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانكي اعم از ريالي و ارزي به مدت ده سال، محكوم شده است.

راي صادره قطعي است و هم‌اكنون مراحل اجرا را طي مي‌كند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: