ایران سرا

Mehdi Kazemi’s Weblog

ايران دومين كشور از لحاظ بي اعتباري براي كسب ويزاي كشورهاي ديگر

Posted by Mehdi Kazemi on 28 May, 2008

آسوشيتدپرس به نقل از يك مركز معتبر مطالعاتي در سويس گزارش داده است كه اتباع ايراني – پس از اتباع افغانستان – در زمينه بدست آوردن اجازه سفر به ديگر كشورهاي جهان بي اعتبارترين ملت جهان شناخته مي شوند. طبق اين گزارش مردم كشورهاي فنلاند – دانمارك و آمريكا با داشتن اجازه سفر بدون ويزا به 130 كشور جهان معتبرترين و اتباع ايران با داشتن اجازه سفر بدون نياز به ويزا به 14كشور دنيا بي اعتبارترين اتباع يك كشور در جهان محسوب مي شوند . در ميان 195 كشور مورد مطالعه ايرانيان رتبه 194 را بدست آورده اند و به اين ترتيب بعد از اتباع افغانستان در قعر جدول اعتبار جهاني جاي گرفته اند . جالب اينجاست كه طبق اين ليست اتباع كشورهاي قحطي زده اي مانند بوركينافاسو – اتيوپي – سومالي و جيبوتي در جهان به مراتب معتبرتر از مردم ايران هستند . اين خبر متعلق به آخرين نتايج تحقيقاتي موسسه هنلي اند پارتنرز در سال گذشته بوده و ظاهرا در ايران

انعكاسي نداشته است .

ليست معتبر بودن كشورها براي مسافرت خارج از كشور به ترتيب زير است:

1. Finland , 130. 

(tie) Denmark , 130.

(tie) United States , 130.

4. Germany , 129.

(tie) Ireland , 129.

(tie) Sweden , 129.

7. Britain , 128.

(tie) France , 128.

(tie) Italy , 128.

(tie) Japan , 128.

11. Belgium , 127.

(tie) Norway , 127.

(tie) Spain , 127.

(tie) Switzerland , 127.

15. Netherlands , 126.

16. Austria , 125.

(tie) Canada , 125.

(tie) Luxembourg , 125.

(tie) New Zealand , 125.

20. Portugal , 123.

21. Singapore , 122.

22. Australia , 120.

(tie) Greece , 120.

(tie) Iceland , 120.

(tie) Malaysia , 120.

26. Liechtenstein , 116.

27. South Korea , 115.

(tie) Malta , 115.

29. Cyprus , 113.

30. Hong Kong , 110.

31. Chile , 109.

(tie) San Marino , 109.

33. Monaco , 108..

34. Poland , 106.

35. Slovenia , 105.

36. Israel , 104.

37. Argentina , 101.

(tie) Brunei , 101.

(tie) Hungary , 101.

40. Andorra , 99.

(tie) Brazil , 99.

(tie) Uruguay , 99.

43. Czech Republic , 98.

(tie) Mexico , 98.

45. Slovakia , 97.

46. Costa Rica , 95.

47. Lithuania , 94.

48. Venezuela , 92.

49. Estonia , 91.

(tie) Latvia , 91.

51. Vatican City , 87.

52. Croatia , 84.

53. Bolivia , 83.

(tie) Bulgaria , 83.

55. Guatemala , 82.

(tie) Panama , 82.

(tie) Paraguay , 82.

58. El Salvador , 81.

59. Honduras , 80.

60. Nicaragua , 75.

61. Romania , 73

62. Barbados , 71.

(tie) Bahamas , 71.

(tie) Macau , 71.

65. Trinidad and Tobago , 66.

66. South Africa , 65.

67. St.Vincent and Grenadines , 64.

68. St.Lucia, 63.

(tie) Antigua and Barbuda , 63.

70. St. Kitts-Nevis, 62.

71. Grenada , 60.

72. Belize , 58.

73. Jamaica , 57.

74. Solomon Islands , 54.

75. Guyana , 53.

(tie) Gambia , 53.

77. Dominica , 52.

(tie) Mauritius , 52.

(tie) Seychelles , 52.

(tie) Turkey , 52.

81. Lesotho , 51.

82. Tuvalu , 50.

83. Kiribati , 49.

(tie) Western Samoa , 49.

85. Botswana , 48.

(tie) Malawi , 48.

87. Fiji , 47.

(tie) Sierra Leone , 47.

(tie) Vanuatu , 47.

90. Kenya , 46.

(tie) Maldives , 46.

(tie) Swaziland , 46.

(tie) Tonga , 46.

94. Ghana , 45.

(tie) Zambia , 45.

96. Nauru , 44.

97. Taiwan , 42.

98. Ecuador , 41.

(tie) Namibia , 41..

(tie) Papua New Guinea , 41.

(tie) Peru , 41.

(tie) Tanzania , 41.

(tie) Zimbabwe , 41.

104. Suriname , 40.

105. Kuwait , 39.

(tie) Mauritania , 39.

(tie) Uganda , 39.

108. Bahrain , 38.

(tie) Mali , 38.

(tie) Tunisia , 38.

111. Guinea , 37.

(tie) Ivory Coast , 37.

(tie) Niger , 37.

(tie) Qatar , 37.

(tie) Senegal , 37.

116. Benin , 36.

(tie) Cape Verde , 36.

(tie) Marshall Islands , 36.

(tie) Oman , 36.

120. Burkina Faso , 35.

(tie) Nigeria , 35.

(tie) Russia , 35.

(tie) Togo , 35.

(tie) United Arab Emirates , 35..

125. Guinea-Bissau , 33.

(tie) Micronesia , 33.

(tie) Philippines , 33.

128. Belarus , 32.

(tie) Colombia , 32.

(tie) Palau Islands , 32.

(tie) Serbia-Montenegro, 32.

(tie) Ukraine , 32.

133. Liberia , 31.

(tie) Macedonia , 31.

(tie) Saudi Arabia , 31.

136. Morocco , 30.

137. Indonesia , 29.

(tie) Moldova , 29.

(tie) Thailand , 29.

140. Azerbaijan , 28.

(tie) Bangladesh , 28.

(tie) Central African Republic , 28.

(tie) Georgia , 28.

(tie) Kazakhstan , 28.

(tie) Kyrgyzstan , 28.

146. Armenia , 27.

(tie) Chad , 27.

(tie) Congo Brazzaville , 27.

(tie) Cuba , 27.

(tie) Tajikistan , 27.

151. Cameroon , 26.

152. Bosnia and Herzegovina , 25.

(tie) Dominican Republic , 25.

(tie) India , 25.

(tie) Madagascar , 25.

156. Egypt , 24.

(tie) Gabon , 24.

(tie) Mongolia , 24.

(tie) Uzbekistan , 24.

160. Algeria , 23.

(tie) Rwanda , 23.

162. Haiti , 22.

(tie) Mozambique , 22.

(tie) Sao Tome and Principe , 22.

(tie) Sri Lanka , 22.

166. East Timor , 21.

(tie) Jordan , 21.

168. Comores Islands , 20.

(tie) Equatorial Guinea , 20.

(tie) Eritrea , 20.

(tie) Laos , 20.

(tie) Nepal , 20.

173. Angola , 19.

(tie) Bhutan , 19.

(tie) Djibouti , 19.

(tie) Libya , 19.

(tie) Turkmenistan , 19.

178. Burundi , 18.

(tie) China , 18.

(tie) Ethiopia , 18.

(tie) North Korea , 18.

(tie) Vietnam , 18.

(tie) Yemen , 18.

184. Albania , 17..

(tie) Cambodia , 17.

(tie) Lebanon , 17.

(tie) Pakistan , 17.

(tie) Sudan , 17.

189. Congo , 16.

(tie) Syria , 16.

191. Iraq , 15.

(tie) Myanmar , 15.

(tie) Somalia , 15.

194. Iran , 14.

195. Afghanistan , 12.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: